• +46-(0)768-90 66 63

Rökarens blick – Skådespelarens Brecht

Kent Sjöströms nya essäbok reflekterar över dagens skådespelarkonst. Vilka kroppar och identiteter får ta plats på scen? Vilken roll har publiken? Med analys och kriterier hämtade från Bertolt Brecht framhäver författaren vikten av teater som kunskap kontra uppvisning och känslostyrda jaguttryck.

Kent Sjöström, docent vid Teaterhögskolan i Malmö, Lunds universitet, tar hjälp av den evigt aktuelle teatermannen Bertolt Brecht (1898-1956) när han i fem stimulerande essäer genomlyser 2020-talets svenska teaterdiskussion.

Texterna ger läsaren redskap till självständig reflektion, inte bara om teater men om komplexa, obekväma frågor i vår samtid. Vad innebär det att bli "berörd" av teater? Är det ens ett värde? Vilka kroppar får spela vilka roller? Bär vi alla på en bestämd "identitet", eller omformuleras den ständigt utifrån våra handlingar?

Teater ska ge oss kunskap om världen, menar Sjöström. Skådespelare ska tillsammans med en vaken publik undersöka villkoren för det egna rolltagandet i världen.

”Och visst skärps min kritiska blick, visst vässas min tanke och visst framstår min bekanta arbetsmiljö som något på nytt intressant och spännande, främmande när jag läser Rökarens blick.” Carolina Frände i Teatertidningen

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå